Ubezpieczenie na podróż – jakie powinno być to najlepsze?

Ubezpieczenie na podróż – jakie powinno być to najlepsze?

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie Polacy bardzo chętnie spędzają wakacje poza granicami naszego kraju. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, ponieważ zarówno w Europie, jak również poza jej granicami znajdziemy wiele przepięknych miejscy, gdzie można odpocząć. zwiedzać i naładować baterie. Jednakże, jeżeli wybieramy się za granicę, to koniecznie musimy wykupić ubezpieczenie na podróż, które będzie naszym zabezpieczeniem na wypadek choroby, czy też nieszczęśliwego wypadku. Co wziąć zatem pod uwagę, kiedy wybieramy takie ubezpieczenie?

Pokrycie kosztów leczenia i akcji ratowniczej

Ubezpieczenie podróżne, jakie oferuje profesjonale towarzystwo ubezpieczeniowe sprawia, że pokrywane są koszty leczenia w chorobie, w nagłym wypadku, czy też koszty przeprowadzenia akcji ratowniczej. Jeżeli chodzi o koszty leczenia, które jest niezbędne, jeżeli dojdzie do wypadku, to obejmują one leczenie szpitalne, jak również ambulatoryjne, jakie nie wymagają opieki lekarskie, która przekracza jedną dobę. W takiej właśnie sytuacji można dostać rekompensatę, jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei, w wypadku leczenia choroby, to tutaj warto wiedzieć, że takie ubezpieczenie obejmuje nieprzewidziane wypadki, do których dojdzie na skutek wspinania się na górę, czy też jazdy na narty. Jeżeli mielibyśmy opłacić kosztu transportu środkiem medycznym i leczenia szpitalnego na własną rękę, to byłoby to bardzo kosztowne. Dzięki wykupionej turystycznej polisie ubezpieczeniowej, możemy zabezpieczyć się przed ryzykiem, które wiąże się z utratą zdrowia. Zanim zdecydujemy się na dany pakiet ubezpieczeniowy, to musimy się zastanowić jaka powinna być suma ubezpieczenia. To właśnie ona określa maksymalną wysokość zwrotu kosztów leczenia oraz akcji ratowniczej, jaką w takim wypadku pokryje ubezpieczyciel. 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC i NNW

Trzeba zdawać sobie sprawę również z tego, że polisa turystyczna chroni jej posiadacza przed koniecznością wypłaty odszkodowania z własnych środków, jeżeli z jego winy dojdzie do wypadku, wskutek którego osoba trzecia dozna urazu. Taka właśnie ochrona jest zapewniana w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Wówczas ubezpieczyciel wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej, jaka została ustalona w umowie, czy też w polisie ubezpieczeniowej. OC stanowi również ochronę przed koniecznością pokrycia strat materialnych, jakie są efektem wypadku bądź niezamierzonego działania. 

Author Image
Redaktor